யட்சன்னா...?

Saturday, July 5, 2008

யட்சன் என்பது தமிழ் வார்த்தையே அல்ல...

தமிழில் யட்சனை...இயக்குபவன், அல்லது இயங்குபவன் என சொல்லிக் கொள்ளலாம்.இந்திய மதங்கள் எல்லாவற்றிலுமே இந்த யட்சர்கள் காணப்படுகின்றனர். யட்சர்கள் என்பவர்கள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அல்லது ஏற்றுக்கொண்ட செயலை செயல்படுத்தும் அதிகாரம் கொண்டவர்களாகவே வர்ணிக்கப்படுகின்றனர்.

எதுக்கு இத்தனை விளக்கம் தர்றேன்...விடுங்கப்பா!, இந்த பேர் வித்யாசமா இருந்துச்சு, பதிவுக்கு வச்சுட்டேன். இனி யட்சன் என்ன சொல்ல வர்றான்னு மட்டும் பாருங்க...சரியா!

0 comments: